Natrag

Urbanovo 2015 INTERNATIONAL WINE COMPETITION

Dragi prijatelji vinari,

pozivamo Vas na ocjenjivanje vina Šipon, Furmint, Moslavac ili Pušipel koje 18.04.2015. godine organiziraju Društvo vinogradara i vinara Međimurja “Hortus Croatiae” iz Štrigove, Republika Hrvatska i Društvo vinogradnikov ljutomersko-ormoških goric Jeruzalem, Republika Slovenija, uz potporu Međimurske županije i JARAJavna razvojna agencija občine Ormož. Na ocjenjivanje vina mogu se prijaviti proizvođači vina (mirna i pjenušava vina) proizvedena isključivo od sorte Moslavac (Pušipel) – Šipon – Furmint u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Madžarskoj.

Proizvođači koji prijavljuju svoja vina za ocjenjivanje moraju proizvoditi vino sukladno zakonskim propisima države u kojoj proizvode.
Ocjenjivanje vina održati će se na imanju firme DGA pjenušci d.o.o. Banfi 84, 40 312 Štrigova.

Uzorci za ocjenjivanje i popunjene prijavnice dostavljaju se na adresu: TIC Štrigova, Štrigova 29, 40312 Štrigova, Republika Hrvatska.

Prijavnice možete dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu info@urbanovo.hr ili festival.urbanovo@gmail.com.

Zadnji rok za predaju prijava i uzoraka je 15.04.2015. godine.

Kotizacija za prvi prijavni uzorak iznosi 150 kn ili 20 €, drugi uzorak 110,00 kn ili 15€, a za svaki idući se kotizacija ne plaća (maksimalno 5 uzoraka). Kotizacija se mora platiti najkasnije prilikom predaje uzoraka.

Ocjenjivanje vina provodi peteročlana komisija koju čine: 3 člana iz HR, 1 član iz SLO i 1 član iz HU prema međunarodnoj metodi 100 pozitivnih bodova, sukladno prijedlogu Međunarodnog ureda za lozu i vino u Parizu (Office Internationale de lavigne et du vin – OIV) .

Na osnovu postignutog broja bodova vina dobivaju slijedeća odličja:

  1. VELIKA ZLATNA DIPLOMA (MEDALJA) za vina koja postignu od 90-100 bodova,
  2. ZLATNA DIPLOMA (MEDALJA) za vina koja postignu od 85 – 89,99 bodova,
  3. SREBRNA DIPLOMA (MEDALJA) za vina koja postignu od 80 – 84,99 bodova,
  4. BRONČANA DIPLOMA (MEDALJA) za vina koja postignu od 75 – 79,99 bodova,
  5. PRIZNANJE ZA SUDJELOVANJE za vina koja postignu 61 – 74,99 bodova.

Vina koja budu ocijenjena ocjenom nižom od 61,00 bodova smatraju se odbačenim uz napomenu na ocjenjivačkom listiću i ne unose se u katalog. Organizator dodjeljuje posebno odličje ŠAMPION KVALITETE  u kategoriji vina redovitih berbi i ŠAMPION KVALITETE u kategoriji vina predikatnih berbi. Za vina koja na ocjenjivanju osvoje odličje ŠAMPION KVALITETE organizator može na zahtjev nagrađenog proizvođača vina osigurati i naljepnicu za bocu s oznakom manifestacije u zlatotisku u količinama koje nagrađeni proizvođač dokaže da može staviti u promet.

Nagrade osigurava organizator i dodjeljuje ih na manifestaciji URBANOVO 2015. koja će se održati u Štrigovi od 15.-17.05.2015. godine.

Prijavnicu za sudjelovanje na ocjenjivanju možete preuzeti OVDJE.

 


Dear wine producers,

We invite you to wine evaluation of  Šipon, Furmint, Moslavac or PUŠIPEL by April 18th 2015. The event is organized by the Association of growers and winemakers of Međimurje “Hortus Croatiae” Štrigova, Croatia and Winegrowers Association Ljutomer-Ormož vineyards Jerusalem, the Republic of Slovenia, with support of Međimurje county and JARA – Public Development Agency Ormož. Winemakers (still and sparkling wines) may apply to the evaluation exclusively from varieties such as Moslavac (PUŠIPEL) – Šipon – Furmint in Croatia, Slovenia and Hungary.

Producers who register their wines for evaluation must produce wine in accordance with legal regulations of the country in which the wine is produced.
The wine evaluation will be held on the estate of the company DGA Sparkling Ltd. Banfi 84, 40312 Štrigova.

Samples for evaluation and completed application form shall be submitted to the following address: TIC Štrigova, Štrigova 29, 40312 Štrigova, Croatia.

Applications can also be submitted via email to the address: info@urbanovo.hr or festival.urbanovo@gmail.com.

The deadline for submission of applications and samples is April 15th.

The registration fee for the first application sample is 150 HRK or 20 €, a second sample 110.00 HRK or 15 €, and for each new registration the fee is not paid (maximum of 5 samples). The registration fee must be paid no later than when submitting samples.

The wine will be evaluated by a five-member committee consisting of three members from Croatia, one member from Great Britain and one from Hungary to the international method 100 positive points, in accordance with the proposal of the International Office of Vine and Wine in Paris (Office Internationale de la vigne et du Vin – OIV) .

On the basis of a number of points wines receive the following awards:

1st GREAT GOLDEN DIPLOMA (MEDAL) for wines that reach from 90-100 points,
2nd GOLD AWARD (MEDAL) for wines that achieve 85 to 89.99 points,
3rd SILVER DIPLOMA(MEDAL) for wines that achieve 80 to 84.99 points,
4th BRONZE AWARD (MEDAL) for wines that achieve 75 to 79.99 points,
5th AWARD FOR PARTICIPATION for wines that achieve 61 to 74.99 points.

Wines that are assessed as lower than 61.00 points will be considered rejected with a note on the judging sheet and not added to the catalog. The organizer will award a special medal for Champion quality in the category of wines of regular harvest and quality champion in the category of predicate wine harvest. For wines to win a medal evaluation CHAMPION QUALITY the organizer can, upon request of the award-winning wine producers, provide a special label for the bottle commemorating the event in gilt in the amounts awarded. The manufacturer is provided with as many labels as they can prove to sell.

The awards are provided by the organizer and given out at the URBANOVO 2015 event to be held in Štrigova of from 15th to 17th March 2015.

You can download The application form HERE.

Korištenjem stranice urbanovo.hr pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Pravila privatnosti