Natrag

Urbanovo bus

urbanovo-bus-imgTuristička Zajednica Međimurske Županije osigurava  23. i 24. svibnja URBANOVO BUS koji od 12:00 do 24:00 sati po voznom redu obilazi od Toplica Sv. Martin i svaka 2 sata je kod pojedinog vinara koji  je taj dan otvoren.

Svi koji imaju smještaj tih dana u Međimurju voze se gratis, a ostali plaćaju 20 kuna po danu.

[tabby title=”Petak – 23.5.2014.”]

[symple_column size=”one-third” position=”first”] LINIJA 12.00 – 14.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 12.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 12.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 12.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 12.20
ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) 12.25
SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) 12.35
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 12.40
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 12.45
ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) 12.55
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 13.10
DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) 13.15
VUČETINEC (TURK) 13.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 13.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”self”] LINIJA 14.00 – 16.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 14.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 14.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 14.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 14.20
ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) 14.25
SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) 14.35
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 14.40
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 14.45
ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) 14.55
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 15.10
DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) 15.15
VUČETINEC (TURK) 15.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 15.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”last”] LINIJA 16.00 – 18.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 16.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 16.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 16.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 16.20
ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) 16.25
SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) 16.35
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 16.40
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 16.45
ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) 16.55
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 17.10
DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) 17.15
VUČETINEC (TURK) 17.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 17.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”first”] LINIJA 18.00 – 20.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 18.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 18.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 18.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 18.20
ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) 18.25
SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) 18.35
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 18.40
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 18.45
ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) 18.55
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 19.10
DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) 19.15
VUČETINEC (TURK) 19.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 19.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”self”] LINIJA 20.00 – 22.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 20.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 20.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 20.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 20.20
ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) 20.25
SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) 20.35
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 20.40
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 20.45
ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) 20.55
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 20.10
DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) 20.15
VUČETINEC (TURK) 20.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 20.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”last”] LINIJA 22.00 – 24.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 22.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 22.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 22.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 22.20
ŠTRIGOVA 71 (AGROMEĐIMURJE) 22.25
SVETI URBAN 2 (ŠTAMPAR) 22.35
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 22.40
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 22.45
ŽELEZNA GORA 56 (TOMŠIĆ) 22.55
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 23.10
DRAGOSLAVEC BREG 37A (PETKOVIĆ) 23.15
VUČETINEC (TURK) 23.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 23.45

[/symple_column]

[tabby title=”Subota – 24.5.2014.”]

[symple_column size=”one-third” position=”first”] LINIJA 12.00 – 14.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 12.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 12.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 12.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 12.20
BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) 12.25
BANFI 125 (KUNČIĆ) 12.30
BANFI 201 (NOVAK) 12.35
SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) 12.45
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 12.50
SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) 12.55
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 13.00
ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) 13.10
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 13.20
DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) 13.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 13.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”self”] LINIJA 14.00 – 16.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 14.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 14.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 14.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 14.20
BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) 14.25
BANFI 125 (KUNČIĆ) 14.30
BANFI 201 (NOVAK) 14.35
SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) 14.45
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 14.50
SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) 14.55
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 15.00
ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) 15.10
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 15.20
DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) 15.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 15.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”last”] LINIJA 16.00 – 18.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 16.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 16.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 16.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 16.20
BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) 16.25
BANFI 125 (KUNČIĆ) 16.30
BANFI 201 (NOVAK) 16.35
SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) 16.45
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 16.50
SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) 16.55
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 17.00
ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) 17.10
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 17.20
DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) 17.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 17.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”first”] LINIJA 18.00 – 20.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 18.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 18.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 18.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 18.20
BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) 18.25
BANFI 125 (KUNČIĆ) 18.30
BANFI 201 (NOVAK) 18.35
SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) 18.45
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 18.50
SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) 18.55
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 19.00
ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) 19.10
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 19.20
DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) 19.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 19.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”self”] LINIJA 20.00 – 22.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 20.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 20.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 20.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 20.20
BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) 20.25
BANFI 125 (KUNČIĆ) 20.30
BANFI 201 (NOVAK) 20.35
SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) 20.45
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 20.50
SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) 20.55
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 21.00
ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) 21.10
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 21.20
DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) 21.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 21.45

[/symple_column]

[symple_column size=”one-third” position=”last”] LINIJA 22.00 – 24.00h

GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 22.00
JUROVČAK 72 (HAŽIĆ) 22.05
ŠTRIGOVA 131 (KOCIJAN) 22.15
ŠTRIGOVA 119 (KOSSI) 22.20
BANFI 84 (DGA PJENUŠCI) 22.25
BANFI 125 (KUNČIĆ) 22.30
BANFI 201 (NOVAK) 22.35
SVETI URBAN 273 (CMREČNJAK) 22.45
SVETI URBAN 88 (KERMAN) 22.50
SVETI URBAN 82 (MEDENJAK) 22.55
SVETI URBAN 279 (HORVAT) 23.00
ŽELEZNA GORA 113 (JAKOPIĆ) 23.10
DRAGOSLAVEC 81 (D.KOZOL) 23.20
DRAGOSLAVEC BREG (PETKOVIĆ) 23.25
GRKAVEŠČAK (TOPLICE SV. MARTIN) 23.45

[/symple_column] [tabbyending]
qmarkPreuzmite popis u .pdf datoteci ovdje.

Korištenjem stranice urbanovo.hr pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Pravila privatnosti